توری فلزی محصولی ست که برای تولید آن از سیم مفتولی استفاده می شود. حال با توجه به این که سیم مفتولی از چه جنسی باشد، سایز آن چقدر باشد و چگونه از آن استفاده شود انواع مختلفی از توری فلزی می تواند تولید شود. از انواع توری می توان به توری حصاری، توری مرغی، توری گابیون، توری فرنگی و توری پرسی اشاره کرد. 
 
 

مدیران آهن ارائه دهنده ی خدمات تامین محصولات فولادی از جمله توری با قیمت مناسب، با به اشتراک گذاشتن مطالب علمی و فنی با همراهان همیشگی، تعهد علمی خود را دنبال می نماید.

توری چیست؟

یک شبکه ی فلزی که یا از بافته شدن سیم های مفتولی و یا برش و کشش ورق فولادی تولید شود، توری فلزی نامیده می شود. این شبکه می تواند همانند یک ورق آهن در طول ها و عرض های مختلف تولید گردد. خاصیت اصلی توری امکان بهره‌گیری از خصوصیات سیم مفتول و یا ورق فلزی می باشد. این در حالیست که وزن توری به اندازه ای پایین است که به راحتی می توان در کاربردهای مختلف از آن بهره گرفت. گاهی می توان با استفاده از توری یک محوطه کوچک را محصور نموده و امینت آن را تامین نمود و تاثیر بدی در جلوه های بصری این محوطه به جا نگذاشت. به عنوان مثال اگر محوطه ای با ورق فلزی محصور شود زیبایی محوطه تحت تاثیر قرار می گیرد. در تصویر شماره 1 توری آهنی گالوانیزه مشاهده می گردد. در این نوع توری سیم مفتول ها به صورت زنجیر وار به یکدیگر بافته شده و شبکه های یکپارچه شکل داده اند.